НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
1747
Родовище  МАР'ЇВСЬКЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Український щит
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Центральний виступ
Придніпровський блок
Вміщуючі породи:
Жорства
Покрівля
Граніт
Продуктивна
Типові різновиди гірських порід :
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
 
Пластоподібна
Горизонтальне
    740
    850
    800
160
470
330
   26.40
   52.60
   42.20
1
Мінеральний склад корисних копалин (руд)
Корисні копалини (руди) 
Головні мінерали
Вміст, %
Другорядні мінерали
від                       до
Граніт 
3
8
Біотит 
Хлорит Епідот 
18
45
Плагіоклаз 
Ортит 
20
50
Мікроклін 
Сфен 
25
35
Кварц 
Апатит 
Фізико-механічні властивості корисних копалин
Корисна копалина
Властивості
Од. виміру
Показники
від
до
середнє
Граніт 
Водопоглинання
%
      0.28
      0.91
 
Межа міцності при стисканні у 
водонасиченому стані
кг/кв.см
    853.00
   1174.00
 
Маса об'ємна
г/куб.см
      2.49
      2.65
 
Пористість істинна
%
      0.40
      1.20
 
Щільність
г/куб.см
      2.51
      2.67
 
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
2713
4030
1789
8532
2218
 
 
Граніт
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
1974
Затвердження запасів
ТКЗ Мінгео УРСР
3593
36609
Протокол
1974
Розвідка детальна
Гонтмахер Л.М.
 
36609
Звіт