НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
2526
Родовище  ТРИТУЗНІВСЬКЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Український щит
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Центральний виступ
Придніпровський блок
Вміщуючі породи:
Жорства
Покрівля
Граніт
Продуктивна
Типові різновиди гірських порід :
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
 
Пластоподібна
Горизонтальне
    610
    750
    680
90
310
200
    4.50
   63.60
   14.10
1
Мінеральний склад корисних копалин (руд)
Корисні копалини (руди) 
Головні мінерали
Вміст, %
Другорядні мінерали
від                       до
Граніт 
5
7
Калієвий польовий шпат 
Епідот 
35
40
Рогова обманка 
 
12
45
Плагіоклаз 
Хлорит 
4
35
Кварц 
 
Фізико-механічні властивості корисних копалин
Корисна копалина
Властивості
Од. виміру
Показники
від
до
середнє
Граніт 
Водопоглинання
%
      0.10
      0.60
 
Межа міцності при стисканні у 
водонасиченому стані
кг/кв.см
   1755.00
   2547.00
 
Дробимість у циліндрі
%
      5.00
     10.00
 
Зношування у поличковому барабані
%
     12.50
     17.30
 
Коефіцієнт розм'якшення
 
      0.80
      0.97
 
Маса об'ємна
г/куб.см
      2.59
      2.73
 
Опір удару на копрі ПМ
 
    173.00
    267.00
 
Пористість істинна
%
      0.83
      5.15
 
Щільність
г/куб.см
      2.72
      2.80
 
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
1192
876
1244
3312
 
 
2584
Граніт
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
1968
Розвідка детальна
Фінкельштейн М.Ш.
 
29014
Звіт
1968
Затвердження запасів
ТКЗ Мінгео УРСР
2686
29014
Протокол
1984
Дорозвідка
Карлова Г.П.
 
47574
Звіт