НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
2529
Родовище  БАЛАХІВСЬКЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Український щит
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Центральний виступ
Західно-Інгулецька шовна зона
Вміщуючі породи:
Жорства
Покрівля
Мігматит
Продуктивна
Типові різновиди гірських порід :
Граніт
Продуктивна
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
Мігматит і граніт
Пластоподібна
Горизонтальне
 
 
    330
90
134
112
 
 
   25.90
2
Мінеральний склад корисних копалин (руд)
Корисні копалини (руди) 
Головні мінерали
Вміст, %
Другорядні мінерали
від                       до
Граніт 
.3
5.3
Біотит 
 
30
53
Кварц 
 
30
35
Калієвий польовий шпат 
 
.5
1
Гранат 
 
25
35
Плагіоклаз 
 
Мігматит 
20
35
Плагіоклаз 
 
10
35
Кварц 
 
25
65
Калієвий польовий шпат 
 
.5
9
Біотит 
 
Фізико-механічні властивості корисних копалин
Корисна копалина
Властивості
Од. виміру
Показники
від
до
середнє
Граніт 
Водопоглинання
%
      0.11
      3.27
 
Межа міцності при стисканні у 
водонасиченому стані
кг/кв.см
    497.00
   1847.00
 
Дробимість у циліндрі
%
     13.00
     22.60
 
Зношування у поличковому барабані
%
     20.60
     24.30
 
Коефіцієнт розм'якшення
 
      0.81
      0.95
 
Маса об'ємна
г/куб.см
      2.60
      2.70
 
Пористість істинна
%
      0.40
      9.80
 
Щільність
г/куб.см
      2.40
      2.64
 
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
414
0
0
414
0
 
 
Граніт, мiгматит
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
1985
Затвердження запасів
ТКЗ Мінгео УРСР
4475
48514
Протокол
1985
Розвідка детальна
Скопець О.І.
 
48514
Звіт