НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
2537
Родовище  ЛУПОЛІВСЬКЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Український щит
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Центральний виступ
Кіровоградський блок
Вміщуючі породи:
Жорства
Покрівля
Граніт
Продуктивна
Типові різновиди гірських порід :
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
 
Пластоподібна
Горизонтальне
    420
    590
    500
60
390
255
   25.40
   48.20
   39.10
1
Мінеральний склад корисних копалин (руд)
Корисні копалини (руди) 
Головні мінерали
Вміст, %
Другорядні мінерали
від                       до
Граніт 
10
30
Кварц 
 
50
70
Плагіоклаз 
 
2
10
Піроксен 
 
 
5
Мікроклін 
 
Фізико-механічні властивості корисних копалин
Корисна копалина
Властивості
Од. виміру
Показники
від
до
середнє
Граніт 
Водопоглинання
%
      0.03
      0.15
      0.06
Межа міцності при стисканні у 
водонасиченому стані
кг/кв.см
   1302.00
   1829.00
   1605.00
Коефіцієнт розм'якшення
 
      0.93
      0.99
      0.96
Маса об'ємна
г/куб.см
      2.64
      2.79
      2.71
Щільність
г/куб.см
      2.73
      2.75
      2.74
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
317
1278
2717
4312
0
 
 
Граніт
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
1970
Затвердження запасів
ТКЗ Мінгео УРСР
3136
31811
Протокол
1970
Розвідка детальна
Печеніна Т.І.
 
31811
Звіт