НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
4371
Родовище  НОВЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Дніпровсько-Донецька западина
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Центральний грабен
Дніпровський грабен
Вміщуючі породи:
Суглинок
Покрівля
Глина червоно-бура
Покрівля
Типові різновиди гірських порід :
Супісок
Покрівля
Пісок дрібнозернистий
Продуктивна
Пісок глинистий
Продуктивна
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
 
Пласт
Горизонтальне
 
 
 
 
 
 
 
   30.50
 
2
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
305
448
1170
1923
 
 
 
Пісок для дорожнього 
будівництва, 
будівельних  розчинів
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
1993
Затвердження запасів
ДКЗ УКРАЇНИ
34
58735
Протокол