НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
4900
Родовище  ХЛИСТУНІВСЬКЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Український щит
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Центральний виступ
Кіровоградський блок
Вміщуючі породи:
Суглинок
Покрівля
Пісок
Продуктивна
Типові різновиди гірських порід :
Пісок
Підошва
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
 
Пластоподібна
Горизонтальне
 
 
    150
 
 
135
    7.40
   10.00
    8.60
1
ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Хімічний склад корисних копалин 
Вміст, %
Корисні копалини (руди)
з/п
Назва окислів,
сполук та ін.
від
до
середній
Пісок 
1
SiO2
   93.97
   97.40
   96.12
2
Al2O3
    0.61
    1.48
    0.99
3
Fe2O3
    0.32
    0.75
    0.48
4
ТіO2
    0.05
    0.12
    0.09
5
CaO
    0.26
    0.95
    0.56
6
MgO
    0.11
    0.23
    0.15
7
Na2O
    0.20
    0.25
    0.22
8
K2O
    0.31
    0.61
    0.40
9
SO3
    0.03
    0.08
    0.05
10
в.п.п.
    0.34
    1.18
    0.62
Мінеральний склад корисних копалин (руд)
Корисні копалини (руди) 
Головні мінерали
Вміст, %
Другорядні мінерали
від                       до
Пісок 
1.2
7.7
Шпат польовий 
 
79.7
98.5
Кварц 
Ільменіт Біотит Глауконіт 
Ставроліт Халцедон 
Фізико-механічні властивості корисних копалин
Корисна копалина
Властивості
Од. виміру
Показники
від
до
середнє
Пісок 
Модуль крупності
 
      1.20
      2.10
 
Повний залишок на ситі 5
%
 
      3.00
 
Повний залишок на ситі 2.5
%
 
      1.70
 
Повний залишок на ситі 1.25
%
      1.10
     13.80
 
Повний залишок на ситі 0.63
%
     10.50
     29.70
 
Повний залишок на ситі 0.315
%
     56.80
     75.90
 
Повний залишок на ситі 0.16
%
     81.30
     95.10
 
Прохід через сито  0.16
%
      4.20
     18.70
 
Глинисті і пилуваті часточки
%
      1.00
      2.60
 
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
176
0
0
176
 
 
 
Пісок для бетону, 
дорожнього 
будівництва, буд. 
розчинів
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
2010
Затвердження запасів
ДКЗ України
1918
62184
Протокол
2010
Оцінка родовища геолого-
економічна
Барська Н.М.
 
62184
Звіт