НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
5130
Родовище  ЛИТВИНІВСЬКЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Дніпровсько-Донецька западина
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Північно-Східний схил
Вміщуючі породи:
Суглинок
Продуктивна
Пісок
Продуктивна
Типові різновиди гірських порід :
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
Пісок
Пластоподібна
Горизонтальне
    250
    360
    305
160
240
200
    7.20
   17.40
   11.20
 
2
Суглинок
Пластоподібна
Горизонтальне
 
    355
 
 
230
 
    1.60
   12.60
    5.60
 
ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Хімічний склад корисних копалин 
Вміст, %
Корисні копалини (руди)
з/п
Назва окислів,
сполук та ін.
від
до
середній
Пісок 
1
SiO2
   97.05
   98.20
 
2
Al2O3
    0.36
    0.88
 
3
Fe2O3
    0.19
    0.33
 
4
ТіO2
    0.07
    0.09
 
5
CaO
    0.21
    0.33
 
6
MgO
    0.12
    0.24
 
7
Na2O
    0.23
    0.40
 
9
K2O
    0.15
    0.26
 
10
SO3
    0.03
    0.05
 
Мінеральний склад корисних копалин (руд)
Корисні копалини (руди) 
Головні мінерали
Вміст, %
Другорядні мінерали
від                       до
Пісок 
97.4
98
Кварц 
Халцедон 
Фізико-механічні властивості корисних копалин
Корисна копалина
Властивості
Од. виміру
Показники
від
до
середнє
Пісок 
Модуль крупності
 
      0.60
      1.07
 
Щільність насипна
кг/куб.м
   1580.00
   1620.00
 
Щільність середня
г/куб.см
      2.64
 
 
Повний залишок на ситі 2.5
%
      0.00
      0.11
 
Повний залишок на ситі 1.25
%
      0.00
      0.18
 
Повний залишок на ситі 0.63
%
      0.04
      3.17
 
Повний залишок на ситі 0.315
%
      3.41
     17.87
 
Повний залишок на ситі 0.16
%
     51.05
     87.47
 
Прохід через сито  0.16
%
      9.20
     38.45
 
Глинисті і пилуваті часточки
%
      3.26
      9.67
 
Суглинок 
Число пластичності
 
      8.64
     13.78
 
Глинисті і пилуваті часточки
%
     28.62
     51.42
 
Карбонатні включення
%
      0.05
      0.15
 
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
0
0
640
640
 
 
 
Пісок для 
благоустрою, 
рекультивації та 
планування
тис.куб.м
 
 
0
0
0
0
353
 
 
Суглинок
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
2016
Загороднюк Н.І.
 
64980
Звіт
2016
Попередня геолого-
економічна оцінка об'єкту
Апробація запасів
ДКЗ України
3564
64980
Протокол