НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
880
Родовище  МАР'ЯНСЬКЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Український щит
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Центральний виступ
Придніпровський блок
Вміщуючі породи:
Глина
Покрівля
Каолін первинний
Покрівля
Типові різновиди гірських порід :
Граніт
Продуктивна
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
 
Пластоподібна
Горизонтальне
    380
    630
 
150
250
 
   35.40
   51.00
   42.00
1
Мінеральний склад корисних копалин (руд)
Корисні копалини (руди) 
Головні мінерали
Вміст, %
Другорядні мінерали
від                       до
Граніт 
 
3
Біотит 
 
 
35
Плагіоклаз 
 
 
35
Кварц 
 
 
25
Калієвий польовий шпат 
 
Фізико-механічні властивості корисних копалин
Корисна копалина
Властивості
Од. виміру
Показники
від
до
середнє
Граніт 
Межа міцності при стисканні у 
повітряно-сухому стані
кг/кв.см
   1111.00
   1722.00
 
Водопоглинання
%
      0.02
      0.29
 
Межа міцності при стисканні у 
водонасиченому стані
кг/кв.см
   1026.00
   1654.00
 
Маса об'ємна
г/куб.см
      2.60
      2.90
 
Пористість істинна
%
      0.40
      2.40
 
Щільність
г/куб.см
      2.60
      3.00
 
Коефіцієнт розм'якшення
 
      0.76
      0.99
 
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
1197
3363
0
4560
0
 
 
Граніт
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
1972
Затвердження запасів
ТКЗ Мінгео УРСР
3402
34437
Протокол
1972
Розвідка детальна
Свідерський В.А.
 
34437
Звіт