НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ   
Родовища неметалічних корисних копалин
Паспорт №
890
Родовище  ТАБУРИЩЕНСЬКЕ
Ступінь промислового освоєння:
Родовища, що не розробляються:
Основні корисні копалини
 (назва, галузь застосування):
ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА
Український щит
Структурно-тектонічне положення об'єкта:
Центральний виступ
Західно-Інгулецька шовна зона
Вміщуючі породи:
Пісок
Покрівля
Супісок
Покрівля
Типові різновиди гірських порід :
Граніт
Продуктивна
Промислові тіла корисних копалин:
Довжина , м
Ширина, м
Потужність,м
з/п
Назва 
(позначення) тіла 
або групи тіл
Кіль-
кість
 тіл
Форма тіла /
Характер 
залягання
серед.
від
до
серед.
від
до
серед.
від
до
1
 
Пластоподібна
Горизонтальне
    360
    660
 
340
530
 
    1.60
   18.20
 
1
Фізико-механічні властивості корисних копалин
Корисна копалина
Властивості
Од. виміру
Показники
від
до
середнє
Граніт 
Водопоглинання
%
      0.06
      0.60
 
Межа міцності при стисканні у 
водонасиченому стані
кг/кв.см
    300.00
    646.00
    520.00
Зношування у поличковому барабані
%
      3.10
      5.90
 
Маса об'ємна
г/куб.см
      1.60
      2.70
 
Щільність
г/куб.см
      2.65
      2.77
 
ЗАПАСИ КОРИСНИХ КОПАЛИН (РУД)
Запаси основних корисних копалин (компонентів)
Стан балансових запасів на 1 січня 2018 року
Корисні копалини
 (руди)
Одиниця
виміру
Видобуток
за
2017 р.
Втрати 
при видо-
бутку за
2017р.
Заба-
лансові
З невизн.
пром.
значен-
ням
А
В
С1
А+В+С1
С2
тис. куб.м
 
 
0
1840
1945
3785
0
 
 
Граніт
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБ'ЄКТ
Документ
Зміст документа
Номер зберіг.
в Геоінформ
Автор
(складач)
Номер
протоколу
Рік
затверд.
(зміни)
1946
Затвердження запасів
ВКЗ
3900
4917
Протокол
1946
Розвідка детальна
Рамзес Б.Я.
 
4917
Звіт