Довідка щодо спеціального дозволу та його дії
4911
Реєстраційний номер
05-07-2018
(Анульований)
(дата, коли видано, видається, продовжується або дублюються)
Дата видачі
Підстава надання:
1. Протокол від 22-11-2019 № 1-РГ/2019
2. Наказ від 28-11-2019 № 440
п.8 пп.3
Публікація в “Урядовому кур’єрі”  (Постанова 
Кабінету Міністрів України від 30 травня 
2011року №615 (із з)
(дата, номер протоколу міжвідомчої робочої групи з надрокористування або
Кабінету Міністрів України порядку, або протокол комісії міжвідомчої угодами про
розподіл продукції, або міжвідомча комісія Міністерства з надрокористування, або
протокол аукціонної комісії, договір купівлі-продажу і Міністерство охорони
України для того, навколишнє середовище)
Геологічне вивчення надр
(відповідно до ст. 14 Кодексу України про надра та пар. 5 Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 N: 615)
Вид користування надрами:
Родовище - Новоукраїнське, Ділянка-№1, Ділянка-№2, Ділянка-№3, 
Ділянка-№4, Ділянка-№5, Ділянка-№6
Відомості про ділянку надр,
що надається у користування:
(повне найменування родовища, площі, геологічної території, відповідно до
Державним балансом запасів корисних копалин України)
Родовище Новоукраїнське
 
Ділянка №1
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
51o
51o
51o
51o
51o
51o
51o
51o
2'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
55''
55''
49''
49''
39''
39''
31''
32''
25o
25o
25o
25o
25o
25o
25o
25o
39'
40'
40'
40'
40'
40'
39'
39'
23''
5''
5''
24''
24''
18''
34''
29''
Т.9
Т.10
Т.11
Т.12
Т.13
Т.14
51o
51o
51o
51o
51o
51o
2'
2'
2'
2'
2'
2'
35''
36''
38''
39''
45''
45''
25o
25o
25o
25o
25o
25o
39'
39'
39'
39'
39'
39'
28''
24''
26''
35''
36''
25''
Ділянка №2
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
51o
51o
51o
51o
51o
51o
51o
51o
2'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
31''
35''
30''
24''
23''
24''
26''
27''
25o
25o
25o
25o
25o
25o
25o
25o
39'
40'
40'
40'
40'
39'
39'
39'
39''
1''
2''
10''
1''
41''
41''
40''
Т.9
51o
2'
31''
25o
39'
40''
Ділянка №3
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
51o
51o
51o
51o
51o
51o
51o
2'
2'
2'
2'
2'
2'
2'
22''
23''
23''
6''
10''
12''
18''
25o
25o
25o
25o
25o
25o
25o
40'
40'
40'
40'
39'
40'
40'
0''
10''
19''
15''
59''
2''
2''
Ділянка №4
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
Т.5
Т.6
Т.7
Т.8
51o
51o
51o
51o
51o
51o
51o
51o
2'
2'
1'
1'
1'
1'
1'
1'
6''
0''
38''
37''
34''
34''
33''
38''
25o
25o
25o
25o
25o
25o
25o
25o
40'
40'
40'
40'
40'
40'
40'
40'
19''
51''
48''
47''
33''
23''
20''
20''
Ділянка №5
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
51o
51o
51o
51o
1'
1'
1'
1'
30''
24''
12''
22''
25o
25o
25o
25o
40'
40'
40'
39'
0''
27''
28''
51''
Ділянка №6
Т.1
Т.2
Т.3
Т.4
51o
51o
51o
51o
2'
2'
2'
2'
37''
38''
29''
31''
25o
25o
25o
25o
40'
40'
40'
40'
17''
30''
28''
19''
Географічні координати:
Північної 
широти
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛУЦЬК
МАНЕВИЦЬКИЙ РАЙОН/СМТ МАНЕВИЧІ
східна околиця с. Новоукраїнка
(відповідно до адміністративно-територіальним розподілом України,
 напрямки, відстані до найближчого населеного пункту, залізничної станції)
Місцезнаходження
Адміністративнаобласть:
Адміністративний район:
Прив'язка на місцевості:
      61.94 га
      14.00 га
      14.82 га
      53.23 га
      20.51 га
       5.50 га
Площа об'єкта, території:
Глибина використання межі 
(якщо такі є)
(у відповідних одиницях виміру)
Вид корисної копалини:
Основні:
Пісок
(Відповідно до Переліку держава рангу мінералів і список локально-рангу
мінералів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
№ 827 від 12 грудня 1994)
Загальна кількість запасів
на час надання спеціального
 дозволу на 
користування надрами:
(основний, супутній, розмір одиниці, кількість (якщо такі є))
Ступінь освоєння надр:
(у виробництві, знятий з виробництва (у разі видобутку))
 (дата, номер протоколу органу, що видав, у разі видобутку)
Відомості про затвердження 
(апробування) запасів 
корисної копалини:
геологічне вивчення пісків в якості будівельної сировини, затвердження 
запасів ДКЗ України за промисловими категоріями
Мета користування надрами:
Недержавне
(джерело фінансування робіт, які будуть проводитися надрокористувачем
в ході надрокористування (державні чи недержавний))
Джерело фінансування робіт:
1
Виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України
- наказ від 15.12.2016 №517 - протокол засідання Комісії з питань
погодження надання надр у користування Мінприроди від 02.12.2016
№11 (підпункт 3 пункту 1), від 01.06.2017 №212 -протокол засідання
Комісії з питань погодження надання надр у користування
Мінприроди від 31.05.2017  №22 (підпункт 12 пункту 7).
2
3
Обов'язкова передача в установленому законодавством порядку
геологічної інформації, отриманої в процесі робіт, до Держгеонадр
України протягом трьох місяців після затвердження запасів.
На протязі одного місяця після отримання спеціального дозволу
зареєструвати форму 3-гр. у Держгеонадрах.
(Особливі умови користування надрами, які повинні 
зберігатися 
Особливі умови:
МОРОЗ ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА
Відомості про власника:
Найменування - для юридичної
особи або фізичної особи -
підприємця, прізвище, ім'я,
по батькові - фізичної особи:
3012617305
Ідентифікаційний код
44300 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО 
ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. 1-ГО ТРАВНЯ БУД. №122,КВ. №8
Адреса :
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* наказ
№212 від 01-06-2017 протокол засідання Комісії з питань погодження надання
надр у користування Мінприроди від 31.05.2017  №22 (підпункт 12 пункту 7).
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ* наказ
№517 від 15-12-2016 протокол засідання Комісії з питань погодження надання
надр у користування Мінприроди від 02.12.2016  №11 (підпункт 3 пункту 1).
МАНЕВИЦЬКА РАЙОННА РАДА рішення №13/12 від 13-10-2016 (лист від 
25.05.2017 №265/03.12/2-17)
 (зазначаються найменування органу, який погодив, дата та номер документа про погодження)
Відомості про погодження
надання спеціального 
дозволу
на користування надрами:
3 років (три) роки
(зазначається цифрами та словами кількість років)
Тривалість дії спеціального 
дозволу на користування 
надрами:
до 05-07-2021 року
(три) роки
(зазначається цифрами та словами, дата у разі переоформлення строку дії, 
внесення змін)
Термін дії спеціального
дозволу на користування
надрами:
Угода про умови 
користування
ділянкою надр є невід'ємню
частиною дозволу і визначає
умови користування
ділянкою надр:
№ 4911 від 05-07-2018 (Дійсний)
Заст. директора Департам
І.В.Тимошенко
Особа, уповноважена 
підписати спеціальний 
дозвіл на користування кад
Посада:
Прізвище, и'мя та по-
батькові:
Підпис:
Вартість геологічної
 інформації (грн.):
Сума збору за 
надання/продаж
спецдозволу (грн.):
Квитанція № 0.0.1069997963.1   Дата 26-06-2018   Сума 139395.6  в т.ч. ПДВ 
23233
Квитанція № 0.0.1060816198.1   Дата 15-06-2018   Сума 91523.8  в т.ч. ПДВ 
15254
Відомості про дію
спецдозволу
(номер з/п, дата, дія):
1
Дійсний
11-07-2018
Публікація в “Урядовому кур’єрі”  (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 30 травня 2011року №615 (із з)
2
Анульований
11-12-2019
Анулювати. (Підстава - Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615 та Кодексу 
України про надра, пункт 23).